Energiatodistukset

slider750-energiatodistukset

Energiatodistukset – ja selvitykset

Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Todistuksella ei vertailla käyttäjien energian käyttöä.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. H-luokka tarkoittaa ei säästösuosituksia eikä energialuokkaa (luokittelematon).

Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan. Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea kiinteistön omistajan etu, sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä enemmän omistaja säästää.

Energiatodistus tarvitaan jatkossa vaiheittain myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Energialuokitus tulee ilmoittaa myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Laki tuli voimaan 1.6.2013.

Energiatodistukset laatii aina pätevä tekijä, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

Lisää energiatodistuksista: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakennuksen_energiatehokkuutta_koskeva_lainsaadanto

Luota ammattilaisiin!

Insinööritoimisto HTTC tarjoaa energiatodistukset luotettavasti ja nopeasti.

Kysy lisää Harrilta 050 4160145 tai harri.kaipainen@httc.fi