Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja valvonta

slider750-jätevesijärjestelmien suunnittelu

Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja valvonta

Kiinteistöllä on oltava sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa riittävän tehokas puhdistustaso.

Herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla, kunta voi edellyttää tiukempaa puhdistustasoa. Puhdistusvaatimusten toteuttaminen edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Tarvittavat toimenpiteet eivät välttämättä ole isoja tai vaadi mittavia investointeja. Esimerkiksi valtaosalla vapaa-ajan asuntoja lainsäädäntö ei aiheuta mitään rakentamistoimenpiteitä.

Kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys sen jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Nämä on oltava vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitse korjata tai uusia. Lainmuutos tuli voimaan 9.3.2011 ja uusi asetus 15.3.2011. Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2016 mennessä.

Kun kaikki puhdistavat jätevetensä asiallisesti, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadun heikkenemisenä.

Kysy lisää jätevesijärjestelmien suunnittelusta Terolta (0504160147) tai tero.lampinen@httc.fi