Myytkö tai vuokraatko taloa rakennettu vuonna 1980 tai sen jälkeen? Muista hankkia energiatodistus!

Otsikko: “Myytkö tai vuokraatko taloa rakennettu vuonna 1980 tai sen jälkeen? Muista hankkia energiatodistus!”

Kun omistaja tai toimija myy tai vuokraa kiinteistöjä, tehtävänä on huolehtia monista tärkeistä asioista, joiden joukossa on asuinrakennuksen energiatehokkuus. Vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuille asuinrakennuksille on pakollista hankkia energiatodistus, joka todentaa kohteen energiatehokkuuden. Energiatodistus on tärkeä osa nykypäivän kestävää kiinteistönhoitoa ja auttaa omistajia ja asukkaita tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

Energiatodistus– Miksi se on tarpeen?

Energiatodistus on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi, sillä rakennusten energiatehokkuudella on suuri vaikutus paitsi ympäristöön myös kustannuksiin. Energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet voivat pienentää lämmitys- ja sähkökustannuksia merkittävästi sekä parantaa asumisen laatua ja viihtyvyyttä.

Yhdenmukaisten raportointielementtien ansiosta energiatodistus sopii asuntojen energiatehokkuuden vertailuun. Tarjousten ja päätöksenteon pohjana ostajat tai vuokralaiset voivat käyttää vertailutietoa tehokkuudesta ja arvioiduista energiakustannuksista. Tämä voi vaihdella lämmitysmuodon, eristyksen tai ilmatiiviysominaisuuksien mukaan.

Energiatodistus – Miten sitä saa?

Energiatodistuksen hankkiminen on melko yksinkertaista. Todistuksen voi laatia katselmuskäynti suorittanut auktorisoitu energiatodistuksen laatija tai omistaja voi myös täyttää energiatodistuksen lomakkeen itse. Energiatodistus perustuu rakennuksen tietoihin ja todellisiin ominaisuuksiin, kuten rakenteeseen, ikkunoihin, eristeisiin sekä lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin.

Energiatodistus – Mitä se kertoo?

Energiatodistuksessa on tietoa rakennuksen kuvaavasta osasta sekä ohjeita energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatodistukseen sisältyy luokitusasteikko (A-G), joka antaa kuvan kohteeseen kulutetusta öljystä, kaasusta tai sähköstä. A-luokassa ovat energiatehokkaimmat rakennukset, kun taas G-luokka osoittaa suurimman energiankulutuksen.

Erityisesti asunnon ostajien ja vuokralaisten on hyvä tutustua energiatodistukseen ja pyytää siitä nähtäväksi kopio ennen päätöksentekoa. Todistus auttaa lisäksi omistajia seuraamaan ja parantamaan rakennesidonnaisen energiankulutusta sekä ohjaa vastuullisiin päätöksiin.

Energiatodistus – Miksi omistaja tai vuokranantaja hyötyy siitä?

Energiatodistus auttaa kiinteistön omistajaa tai vuokranantajaa tunnistamaan helposti keinoja säästää energiaa ja kustannuksia. Samalla se luo arvoa tarjousten muodossa ainutlaatuisena myyntivalttina ja antaa lisävarmuutta huolellisuudelle ostajille ja vuokralaisille pitkällä aikavälillä. Energiatodistus todella osoittaa kiinteistön tehokkuuden vihreänä investointina, jota ostajat ja vuokralaiset yhä enemmän arvostavat.

Myytkö tai vuokraatko taloa rakennettu vuonna 1980 tai sen jälkeen? Muista hankkia energiatodistus!

Suomen nykyinen lainsäädäntö vaatii energiatodistuksen esittämisen, kun talo tai huoneisto pidetään myytävänä tai vuokrattavana. Energiatodistus on pakollinen kiinteistölle, joka on rakennettu vuonna 1980 tai sen jälkeen. Tämä varmistaa, että kiinteistön omistaja ja mahdolliset ostajat tai vuokralaiset tietävät kiinteistön energiankulutuksesta ja voivat arvioida sen energiatehokkuutta.

Miksi energiatodistus on tärkeä?

Energiatodistuksen tarkoitusesena on auttaa kiinteistöm omistajia ymmärtämään kiinteistön energiatehokkuutta, vertailla eri asuntoja tai taloja keskenään ja tehdä näin paremmin perusteltuja päätöksiä asuntokaupoilla sekä edesauttaa energiansäästöä. Todistus sisältää tiedot kiinteistön lämmityksestä, jäähdytyksestä, ilmanvaihdosta ja muista energian kulutukseen liittyvistä asioista.

Miten energiatodistus hankitaan?

Energiatodistuksen voi laatia ainoastaan pätevä asiantuntija, jolla on voimassa oleva sertifikaatti. Tämä takaa, että todistuksen tiedot ovat luotettavia ja perustuvat standardin mukaisiin tutkimuksiin ja mittauksiin. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta sen myöntämisestä, jonka jälkeen se on uusittava.

Kun olet myymässä tai vuokraamassa taloa, kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen, joka voi laatia energiatodistuksen puolestasi. Tämä saattaa joskus vaatia kiinteistössä tehtäviä mittauksia tai tutkimuksia, joten on hyvä varata tarpeeksi aikaa todistuksen hankkimiseen. Hinta vaihtelee asiantuntijasta toiseen ja talon koosta riippuen, mutta yleensä se on muutaman sadan euron luokkaa.

Mikä on energialuokitus?

Energiatodistuksen yksi keskeisimmistä osista on energialuokitus, joka kertoo kiinteistön energiatehokkuudesta asteikolla A–G. Parhaasta päästään A-luokan kiinteistöt kuluttavat vähiten energiaa ja G-luokan kiinteistöt ovat vähiten energiatehokkaita. Energiatodistukseen sisältyvä suositus antaa tietoa mahdollisista toimenpiteistä, joilla kiinteistön energiatehokkuutta voitaisiin parantaa. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi lämmitysjärjestelmän uusiminen, lisälämmöneristyksen tai ikkunoiden parantaminen ja ilmanvaihtoventtiilien säätäminen.

Myytäessä tai vuokrattaessa taloa on tärkeää muistaa energiatodistuksen merkitys ja hankkia se ajoissa ennen asunnon mainostamista tai sopimisen tekoa. Näin varmistetaan, että ostaja tai vuokralainen on tietoinen kiinteistön energiatehokkuudesta ja saa realistisen kuvan kohteeseen liittyvistä energiakustannuksista. Samalla myös kiinteistön arvo säilyy paremmin, sillä energiatehokas asunto on usein halutumpi kuin huonosti eristetty, suurta energiaa kuluttava kiinteistö.